سبد خرید شما خالی است

آموزش مفاهیم ریاضی

70000 تومان
توضیحات: شامل شناخت مجموعه ها (بزرگ، کوچک، چپ، راست و ...) - آموزش مفاهیم اعداد - آموزش مفهوم جمع و تفریق