سبد خرید شما خالی است

راهنمای زبان انگلیسی - دوره 1 و 2 پیش دانشگاهی

3000 تومان
توضیحات: شامل:
1- معنی کلیه لغات جدید هر درس
2- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک و به زبان فارسی
3- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرینهای کتاب درسی
4- پاسخ کلیه تمرینهای کتاب درسی
5- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
6- نمونه سؤالات امتحان پایان ترم
مؤلفان: فریبا تاجیک – الهه مؤسس فر